หน้าแรก

ติดต่อเรา

DOUBLE BLIND (2024)

หลังจากการทดลองยาทดลองเกิดความผิดพลาด ผู้ถูกทดสอบต้องเผชิญกับผลข้างเคียงที่น่ากลัว: หากคุณหลับไป คุณจะเสียชีวิต เมื่อติดอยู่ในสถานที่ห่างไกล ความตื่นตระหนกเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาพยายามหลบหนีและตื่นตัวอยู่เสมอ