หน้าแรก

ติดต่อเรา

How To Ting (2019) ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ

ของบางอย่าง.. มีเรื่องเราให้นึกถึง 

จะ ‘ทิ้ง’ เพื่อตัดใจ หรือ

‘เก็บ’ ไว้ไม่ให้ลืม